5MA3-2018 10 14.jpg HMHCbanner-1920-F.jpg hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg
 

Wijzigingen lidmaatschap

Adreswijziging

De ledenadministratie beheert de gegevens van de leden. Adreswijzigingen moeten per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie: [email protected]

Leden dragen zorg dat de juiste persoonlijke gegevens, zoals huisadres en mailadres, bij de vereniging bekend zijn. E-mailadressen en 06-nummers van leden dienen zij zelf, na log-in, bij te houden.


Beƫindigen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, per e-mail [email protected]l


Opzegging van het lidmaatschap kan statutair slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden, dus uiterlijk per 30 april.

Opzeggingen zijn pas definitief nadat de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging heeft verzonden.

Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende verenigingsjaar. Hierbij is de volledige contributie verschuldigd.