5MA3-2018 10 14.jpg HMHCbanner-1920-F.jpg hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg
 

Contributie

De Algemene Ledenvergadering heeft op 5 juli 2018 de contributie voor het seizoen 2018-2019 als volgt vastgesteld:

Contributie 2018-2019

Categorie lidmaatschap Contributie 2018-2019
Senioren / Veteranen € 409
Veteranen dinsdag € 310
Senioren leeftijd 18-25 jaar € 298
Jong Senioren teams € 256
Speler half seizoen € 251
Duo lidmaatschap € 251
Training/Trimlid (wel speelgerechtigd, mag 5x invallen) € 233
Trimlid (niet speelgerechtigd) € 191
Junioren A t/m D € 409
Junioren E (6- en 8-tallen) € 368
Junioren 2e jr F (Benjamins) € 267
Junioren 1e jr F (Smurfen) € 180
Toeslag junioren eerstelijnsteams € 115
Toeslag junioren overige selecties € 60
Zaalhockey junioren € 120
Zaalhockey senioren € 75
Ouder-lid / buitengewoon lid € 30
Entreegeld junioren (behalve A-junioren) € 245
G(ooische)Oudhockey- voor niet HMHC leden € 110
G(ooische)Oudhockey- toeslag voor HMHC leden € 45


HMHC contributie 2018-2019 inning via ClubCollect

Voor de inning van de contributie maak HMHC gebruik van de diensten van ClubCollect. De contributie komt daarbij eerst op een rekening van ClubCollect. ClubCollect betaalt vervolgens aan HMHC.

HMHC stelt hierbij alleen die gegevens ter beschikking aan ClubCollect die nodig zijn voor het verzenden van de betaalverzoeken en de inning van de betalingen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Voor meer informatie omtrent ClubCollect zie hun website:

Website ClubCollect


De leden ontvangen de contributienota’s (verwacht begin september) per e-mail en SMS. In deze berichten staat een link vermeld naar de persoonlijke betaalpagina om de nota’s via iDEAL of SEPA Incasso te voldoen.


Ieder lid kan zelf via de persoonlijke betaalpagina op de website van ClubCollect kiezen hoe hij/zij wil betalen:

 • In 1x , per automatische incasso, of zelf overmaken via iDEAL
  • NB. Stornering van een automatische incasso bijv. t.g.v. een verkeerd IBAN nummer, onvoldoende saldo of een geblokkeerde IBAN rekening, is voor rekening van desbetreffend lid (€ 3,50 per storno).
 • In 4 maandelijkse termijnen (eind sept / okt / nov / dec), per automatische incasso.
  • NB. Betalen in 4 termijnen kost € 2,50 per termijn, dus totaal € 10,- extra per factuur, als factuurbedrag gelijk is aan of hoger is dan € 150,-- 
  • € 1,50 per termijn, dus totaal € 6,-- extra per factuur, als factuurbedrag lager is dan € 150,--           Termijnkosten voor rekening van desbetreffend lid


Opmerkingen
 1. De contributies zijn, in lijn met de meerjarenbegroting (op enkele uitzonderingen na), verhoogd met ca. 1,5%. Daarbij zijn afrondingen toegepast;

 2. Genoemde leeftijden hebben als peildatum 1 oktober;

 3. De junioren eerstelijnstoeslag en juniorentoeslag overige selecties wordt geheven van alle spelers en speelsters van een eerstelijns of overige selectie veldteam omdat het hele team dezelfde extra trainingsuren krijgt, zowel op het veld als in de zaal;

 4. Entreegeld wordt eenmalig in rekening gebracht aan juniorleden die niet eerder lid zijn geweest van HMHC;

  • NB. Vanaf seizoen 2018-2019 geldt dat alleen voor nieuwe A-jeugd entreegeld niet meer van toepassing is.

   

 5. Bij bijzondere omstandigheden (zoals ernstige blessure, zwangerschap, etc.) kent HMHC het tarief 'speler half seizoen'. Alleen in overleg met de penningmeester kan deze regeling worden afgesproken;

 6. De aangepaste maximum contributie per gezin is € 1.440,-. Toeslagen voor eerstelijns en overige selectieteams en (toeslag/bijdrage) Goudhockey, Zaalcontributies en Entreegeld tellen voor de berekening gezinsmaximum niet mee. Een gezin is gedefinieerd als de bewoners (gezinsleden) van één adres;

 7. G(ooische) Oudhockeyers worden niet als lid toegelaten, maar betalen een bijdrage van € 110,- per persoon;

 8. Factureringsschema 2018-2019 via ClubCollect is als volgt:

  Verwacht factureringschema 2018-2019
  Verstuurd per mail Automatische incassodatum Uiterste betaaldatum
  Veldhockey contributie en overige lidmaatschappen 9 september 2018 21 september 2018 21 september 2018
  1e en overige lijntoeslag 9 september 2018 21 september 2018 21 september 2018
  Termijnbetalingen Veldhockey
  (indien lid daarvoor kiest, 4 termijnen)
  9 september 2018 21 sept/okt/nov/dec 2018
  Zaalhockey contributie (kan niet in termijnen) 9 december 2018 21 december 2018 21 december 2018
 9. NB. Indien de mogelijkheid via ClubCollect te betalen niet meer toepasbaar is (dit is na circa drie maanden na aankondiging van het 1e bericht van ClubCollect tot mogelijkheid van betaling): extra administratiekosten van € 50 per factuur. Tevens geldt dan schorsing d.w.z. uitsluiting voor het deelnemen aan wedstrijden en trainingen tot de contributie volledig is voldaan.
 10. Toeslag junioren Eerstelijns en Overige selecties: facturering zal meegaan in de factuur van de veldcontributie
 11. NB. Zolang de veldhockey contributie, afgezien van een evt. 4e termijn, niet volledig is voldaan kan niet worden deelgenomen aan het zaalhockey.
 12. NB. Zolang de zaalhockey en/of veldhockey contributie niet volledig is voldaan, kan na de winterstop niet worden deelgenomen aan het veldhockey.