HMHCbanner-1920-F.jpg hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg
 

Lidmaatschap

Nieuw lid voor Hockeyseizoen 2019-2020?

Meld je dan aan via het Inschrijfformulier. Als nieuw lid moet je vóór 1 oktober 2019 zes jaar of ouder oud zijn.

Inschrijven voor het hockeyseizoen 2019-2020 voor Jongste Jeugd en Junioren kan vanaf 1 januari tot en met 30 april 2019. Iedereen krijgt uiterlijk eind juni bericht over plaatsing.

Inschrijven van senioren, veteranen, trimhockeyers en ouderleden kan het hele jaar.

Bij HMHC onderscheiden we de volgende leeftijdscategorieën, waarbij als peildatum 1 oktober geldt:


Jongste Jeugd

 • F-jeugd Smurfen 6 jaar
 • F-jeugd Benjamins 7 jaar
 • E-jeugd 6-tallen 8 jaar
 • E-jeugd 8-tallen 9 jaar

Junioren

 • D-jeugd 10 en 11 jaar
 • C-jeugd 12 en 13 jaar
 • B-jeugd 14 en 15 jaar
 • A-jeugd 16 en 17 jaar

Senioren

 • Jong-senioren: 18 tot 24 jaar
 • Senioren vanaf 18 jaar
 • Veteranen vrouwen vanaf 30 jaar, mannen vanaf 35 jaar
 • Trimhockey
 

Aannamebeleid Jongste Jeugd en Junioren

Hockey is een populaire sport. Dit geldt zeker ook voor onze leuke club: ieder jaar zien we dat meer nieuwe jeugdleden zich aanmelden dan dat wij plekken beschikbaar hebben. De capaciteit van onze velden bepalen het aantal beschikbare plaatsen. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat iedereen die zich aanmeldt onmiddellijk lid kan worden. Met name voor de jongste leeftijdscategorieën moeten we dan ook een aannamebeleid voeren en worden kinderen tijdelijk op een plaatsingslijst gezet.

We beoordelen alle aanmeldingen zorgvuldig. Aangemelde kinderen moeten op 1 oktober in het betreffende seizoen minimaal 6 jaar oud zijn. Alle aanmeldingen gedaan vóór 1 mei worden op dezelfde wijze beoordeeld en volgens een aantal criteria gewogen.

De volgende aspirant-leden hebben voorkeur bij aanname:

 • Oud-jeugdleden, bij opzegging in het verleden onder normale omstandigheden;
 • Kinderen waarvan één of meer gezinsleden al spelend lid zijn van HMHC;
 • Kinderen van ouders die actief zijn/toezeggen actief te zullen worden als vrijwilliger;
 • Kinderen van oud-leden die minimaal 10 jaar lid zijn geweest van HMHC;
 • Kinderen wonende in de nabije omgeving van de club;
 • Kinderen die lid van een hockeyvereniging buiten Hilversum zijn geweest en naar Hilversum of de nabije omgeving van HMHC zijn verhuisd;
 • Talentvolle spelers voor eerstelijns teams kunnen bij beoordeling van de technische staf en het bestuur met voorkeur worden behandeld.

Bij gelijke score op bovenstaande criteria wordt geloot. Het bestuur van HMHC houdt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor om van bovenstaande criteria af te wijken.

 

Aannamebeleid Senioren

We plaatsen senioren op basis van een plek in de bestaande elftallen. De commissaris Senioren/Veteranen behandelt de plaatsing en neemt dan ook contact met je op.

 

Wachtlijst

Er is geen wachtlijst die meegaat naar het nieuwe hockeyseizoen. Bij een afwijzing is het dus de bedoeling dat je jezelf of je kind een volgend jaar opnieuw aanmeldt (met het aanmeldingsformulier).

De inschrijfperiode voor het nieuwe hockeyseizoen loopt van 1 januari tot 1 mei. Aan eerdere afwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Als lid van onze club verwachten we het volgende van je:

 • Onder normale omstandigheden ben je aanwezig bij alle trainingen en alle wedstrijden.
 • Ben je ouder dan 14 jaar? Dan ben je verplicht een KNHB scheidsrechterskaart te behalen en regelmatig een wedstrijd te fluiten.
 • Ook is de bedoeling dat je een vrijwilligerstaak voor de club verricht.

Van ouders van jeugdleden verwachten wij het volgende:

 • Bij toerbeurt wordt gereden naar uitwedstrijden.
 • Je wordt regelmatig ingedeeld voor bardiensten.
 • Het is de bedoeling dat je vóór 1 januari van het lopende seizoen een scheidsrechterskaart haalt (één van de ouders).
 • Daarmee is het dus verplicht dat één van de ouders een KNHB scheidsrechterskaart heeft zodat deze ouder kan worden ingedeeld voor het leiden van wedstrijden.
 • Vrijwilligers-inzet voor een periode van een paar jaar; dat kan middels zitting te nemen in één van de vele commissies. Het invullen van een coördinatorschap of door het coachen of managen van een team.

 

Bevestiging aanname / incasso entreegeld

Voordat het nieuwe seizoen van start gaat, laten wij schriftelijk weten of je kind is aangenomen of niet. Als je kind is aangenomen, dan incasseren wij 10 dagen na het versturen van deze bevestiging het entreegeld. Pas na incasso van het entreegeld is de inschrijving definitief.

Besluit je na deze 10 dagen toch af te zien van het lidmaatschap van je kind, dan wordt het betaalde entreegeld niet terugbetaald. De contributie wordt bij de start van het seizoen gefactureerd.