HMHCbanner-1920-3.jpg HMHCbanner-1920-4A.jpg HMHCbanner-1920-5.jpg HMHCbanner-1920-7.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg MA3-2018 10 14.jpg
 
Algemeen

ALV - Datum gewijzigd: 2 juli

Nieuws afbeelding 3-6 Het Bestuur nodigt alle leden, leden van verdienste, ereleden, ouders van leden en professionele staf voor de Algemene Ledenvergadering ("de voorjaarsvergadering") van HMHC op donderdag 2 juli vanaf 20:00.

Conform statuten dient deze vergadering in de maand mei of juni plaats te vinden, maar gezien huidige omstandigheden met Corona hebben we er voor gekozen om de datum toch op te schuiven van 30 juni naar 2 juli. Het is onze verwachting dat eventuele versoepelingen vanaf 1 juli meer mogelijkheden zullen bieden voor de vorm waarin de ALV kan plaats vinden. 

Wij beraden ons momenteel over welke vorm wij zullen hanteren (afhankelijk van eventuele nieuwe versoepelingen). Dit zal waarschijnlijk een combinatie worden van gelimiteerde deelname (op inschrijving) met een vorm van schriftelijke en/of virtuele deelname. Wij komen daar zo snel mogelijk op terug. Schrijf voor nu al wel vast de nieuwe datum in uw agenda: donderdag 2 juli

Met vriendelijke groet,
Bestuur HMHC
Joris, Dick, Jan, Jan, Robbert, Mischa, Rutger