HMHCbanner-1920-3.jpg HMHCbanner-1920-4A.jpg HMHCbanner-1920-5.jpg HMHCbanner-1920-7.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg MA3-2018 10 14.jpg
 
Algemeen

Corona update: Carpoolen? Mondkapje!

Nieuws afbeelding 10-8 Het is nog volop zomer... Maar ook de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen staan weer voor de deur. Aankomende week zullen een aantal teams al weer met trainingen gaan starten. Voor de start van het seizoen zullen wij u nog informeren over alle maatregelen in het kader van corona (ons protocol). Dit geldt zowel voor het hockey (trainingen en wedstrijden) als ook het gebruik van het clubhuis (wat in feite een horeca onderneming is).

Maar voor nu alvast een belangrijke mededeling die nu al van belang is: nu iedereen weer in beweging komt zal er ook weer volop gecarpoold worden. Hiervoor geldt echter een belangrijke richtlijn die niet bij iedereen bekend lijkt te zijn: de richtlijn schrijft voor dat iedereen van 13 jaar (Jeugd vanaf C) in de auto een mondkapje draagt als niet iedereen van hetzelfde gezin is.

Wij vragen iedereen die in de aankomende week al met teamgenoten in één auto gaan stappen, bijvoorbeeld bij oefenpotjes uit., zich te houden aan deze richtlijn. Samen tegen Corona! 

Bestuur / Medische Commissie