HMHCbanner-1920-3.jpg HMHCbanner-1920-4A.jpg HMHCbanner-1920-5.jpg HMHCbanner-1920-7.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg MA3-2018 10 14.jpg
 
Algemeen

ALV: dinsdag 13 november 20:00 in clubhuis

Nieuws afbeelding 31-10

Opdinsdag 13 november 2018 vindt de Jaarvergadering (ALV) plaats in het clubhuis van HMHC. Graag nodigen wij alle Ereleden, Erevoorzitters, Leden van Verdienste, leden, vrijwilligers, functionarissen en ouders van jeugdleden uit om hierbij aanwezig te zijn. De Jaarvergadering start om 20:00 in het clubhuis.

 

Naast de voorgeschreven agendapunten zullen wij tevens een update geven over de voortgang op onze prioriteiten en over de toekomst van onze velden. Daarnaast staan er twee bestuursmutaties op de agenda:

a.Voorstel op basis van de vigerende Statuten en het Bestuursreglement tot uitbreiding van Bestuur van 7 naar 8 leden

b.Indien agendapunt 10a wordt aangenomen stelt het Bestuur voor te benoemen de heer Robbert Amsein de functie van Bestuurslid Senioren

c.Ingevolge het aflopen van de benoemingstermijn stelt het Bestuur voor de heer Joris Linders voor een nieuwe (en laatste) periode te benoemen tot voorzitter

De volledige agenda is toegevoegd in de bijlage. Als je inlogt op de website (bovenin) en kijkt bij Club/Documenten vind je uiterlijk vrijdag 2 november de bijlagen bij de agenda.

 

Graag tot dinsdag 13 november

Namens het Bestuur,

Joris, Jan, Dick, Guus, Jacques, Rutger en Mischa

Bijlage