HMHCbanner-1920-3.jpg HMHCbanner-1920-4A.jpg HMHCbanner-1920-5.jpg HMHCbanner-1920-7.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg MA3-2018 10 14.jpg
 
Algemeen

Woensdag 18 april Bijzondere ALV

Nieuws afbeelding 4-4

Op woensdag 18 april 2018 vindt er een bijzondere ALV (B-ALV) plaats in het clubhuis van HMHC. Aanleiding voor deze bijzondere ALV is het bekrachtigen van een aantal voorgestelde bestuursmutaties en daarmee samenhangend een aangepast Bestuursreglement. Tevens maken wij van de mogelijkheid gebruik om de aangescherpte strategie van HMHC (Het Hilversum Hockey Huis) te presenteren en een update te geven van de status van de vervanging van de toplaag van het hoofdveld.

Alle ereleden, leden van verdienste, leden, vrijwilligers, functionarissen en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De B-ALV start om 20:00.

Lees hier de agenda.

De hoofdpunten zijn:

- Presentatie van de nieuwe HMHC strategie (Het Hilversum Hockey Huis)

- Aanpassing van het Bestuursreglement 2017-2018

- Bestuursmutaties: het Bestuur stelt voor om te benoemen:

  • de heer Dick Jonker als secretaris
  • de heer Guus Verhees als bestuurslid Lijn- en Senioren Hockey
  • de heer Jacques Hartman als bestuurslid Jeugd Breedte Hockey

- Statusupdate Vervanging Toplaag Hoofdveld

BIJLAGEN

Als je inlogt op de website (bovenin) en kijkt bij CLUB/DOCUMENTEN vind je uiterlijk vrijdag 6 april de bijlagen bij de agenda.

Graag tot woensdag 18 april!


Het Bestuur

Joris Linders

Stephanie Govers

Jan Kalisvaart

Joan Berger

Olaf Gockel