5MA3-2018 10 14.jpg HMHCbanner-1920-F.jpg hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg
 

Vrijwilligers

Onze club kan niet zonder vrijwilligers!

De vrijwilligerscommissie brengt vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar. Het belangrijkste doel is het inventariseren van het vrijwilligersaanbod dat we binnen HMHC hebben, wanneer er een vacature binnen de club is, zoekt de vrijwilligerssommissie naar geschikte kandidaten.

Heb je als lid of ouder van een jeugdlid specifieke interesse in bepaalde actieve vrijwilligersfunctie, meld dat dan vooral bij vrijwilligerscommissie,[email protected].

DE VACATURES

Voorzitters Organisatorische Commissie (OC) AB en CD

Wij zijn op zoek naar nieuw bloed voor de Jeugd Hockey Commissie, 2 belangrijke vacatures komen vrij per 1 januari 2019. Welke vader of moeder heeft heel veel zin om het team te komen versterken? Wat zoeken we?

Organisatorisch:

  • Voorzitter OC voor de hoofdcategorie AB(ter vervanging van Jet Wijne)
  • Voorzitter OC voor de hoofdcategorie CD(ter vervanging van Margreet Cazemier)

Deze functies hebben een belangrijke rol te spelen binnen de club, alles sociale en organisatorische aspecten die geregeld worden voor het Jeugd Hockey, zoals te denken valt aan de coordinatie rond de teamindelingen, insturen van nieuwe teams (en dispensatie) naar de KNHB, werven van coaches, communicatie naar coaches & ouders, opstellen en beheren van de jaarkalender, regelen van ondersteuning vanuit de ouders bij evenementen, rijbeurten, ouders indelen voor Smurfen/Benjamin trainingen, helpen bewaken van de sociale cohesie binnen de teams en op de club, en de linking pin naar alle andere commissies, etc.

Wie komt ons helpen? Bij vragen, neem even contact op met één van de bestuursleden voor Hockey Guus (06-15008610) of Jacques (06-82131252)of Jet Wijne (vz OC AB) of Margreet Cazemier (vz OC CD).


Technische Commissie (MA, MB, MC)

We nog op zoek naar wat versterking binnen de Technische Commissie (TC). Ook al hebben we inmiddels voor elke categorie TC afgedekt. We hebben nl als doel gesteld dat we de TC elke team 2x een thuiswedstrijd en 2x een training laten bekijken, voor alle teams, van hoog tot laag. We kunnen echter nog wat extra TC’ers gebruiken voor de MC, MB en MA. De "werkdruk” wordt daarmee dus wat meer verspreid dan vroeger, maar daardoor hebben we dus iets meer mensen nodig om het werk te verdelen. Het hebben van hockeytechnische-achtergrond is een vereiste.

Wie komt ons helpen? Bij vragen, neem even contact op met één van de bestuursleden voor Hockey Guus (06-15008610) of Jacques (06-82131252)of Gwen de Vos van Steenwijk (vz TC AB) of Martijn Receveur (vz TC CD).

 

Vrijwilligerscommissie

Ook de Vrijwilligerscommissie zoekt een vrijwilliger om het team verder te versterken. Deze commissie heeft als doel om de betrokkenheid van leden en ouders bij de club te vergroten en zoveel mogelijk actieve vrijwilligers te mobiliseren voor de verschillende taken en rollen binnen de club. Wanneer er een vacature binnen de club is, gaat de commissie op zoek naar geschikte kandidaten om een match te maken. Daarnaast coördineert de commissie het screeningsproces (VOG) voor vrijwilligers die met jeugdteams werken.

 

Communicatiecommissie

De huidige communicatiecommissie richt zich momenteel vooral op het beheren van onze website en het LISA administratiesysteem (webmasters). De ambitie van de club is om er een volwaardige communicatiecommissie te maken met een communicatieplan, inclusief het verder brengen van de Nieuwsbrief (zowel qua inhoud als qua frequentie), verbeteren communicatie binnen de organisatie en met leden, inzet van sociale media, meer dynamisch (live streaming), etc


Heb je interesse in één van deze rollen, neem dan contact op met de Vrijwilligerscommissie op[email protected]voor een nadere toelichting of als in contact wilt komen met de mensen die deze rol nu vervullen voor wat meer achtergrondinformatie.

 

HMHC Vrijwilligerscommissie

Nynke Fikken, Dick Jonker