5MA3-2018 10 14.jpg HMHCbanner-1920-F.jpg hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg
 

Contributie

De Algemene Ledenvergadering heeft op 13 juni 2019 de contributie voor het seizoen 2019-2020 als volgt vastgesteld:

Contributie 2019-2020

Categorie lidmaatschap Contributie 2019-2020
Senioren / Veteranen € 417
Veteranen dinsdag € 318
Senioren leeftijd 18-25 jaar € 304
Speler in Jong Senioren teams € 261
Speler half seizoen € 256
Duo lidmaatschap € 256
Trimlid (wel speelgerechtigd, mag 5x invallen) € 238
Trimlid (niet speelgerechtigd) € 195
Junioren A t/m D € 417
Junioren E (6- en 8-tallen) € 376
Junioren 2e jr F (Benjamins) € 273
Junioren 1e jr F (Smurfen) € 184
Toeslag junioren eerstelijnsteams (A t/m C) € 118
Toeslag junioren overige selecties (A t/m C) € 62
Toeslag junioren D opleidingsteams € 90
Zaalhockey junioren € 120
Zaalhockey senioren € 75
Ouder-lid / buitengewoon lid € 30
Entreegeld junioren F t/m B € 245
G(ooische)Oudhockey € 135
G(ooische)Oudhockey Plus (incl 5x invallen) € 160
G(ooische)Oudhockey- toeslag voor HMHC leden € 45


HMHC contributie 2019-2020 inning via ClubCollect

Voor de inning van de contributie maak HMHC gebruik van de diensten van ClubCollect. De contributie komt daarbij eerst op een rekening van ClubCollect. ClubCollect betaalt vervolgens aan HMHC.

HMHC stelt hierbij alleen die gegevens ter beschikking aan ClubCollect die nodig zijn voor het verzenden van de betaalverzoeken en de inning van de betalingen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Voor meer informatie omtrent ClubCollect zie hun website:

Website ClubCollect


De leden ontvangen de contributienota’s (verwacht begin september) per e-mail en SMS. In deze berichten staat een link vermeld naar de persoonlijke betaalpagina om de nota’s via iDEAL of SEPA Incasso te voldoen.


Ieder lid kan zelf via de persoonlijke betaalpagina op de website van ClubCollect kiezen hoe hij/zij wil betalen:

 • In 1x , per eenmalige incasso, of zelf overmaken via iDEAL
 • In 4 maandelijkse termijnen (eind sept / okt / nov / dec), per incasso.
  • Betalen in 4 termijnen kost € 2,50 per termijn, dus totaal € 10,- extra per factuur, als factuurbedrag gelijk is aan of hoger is dan € 150,-- 
  • € 1,50 per termijn, dus totaal € 6,-- extra per factuur, als factuurbedrag lager is dan € 150,--           
  • Termijnkosten voor rekening van desbetreffend lid
 • Stornering van een incasso bijv. t.g.v. een verkeerd IBAN nummer, onvoldoende saldo of een geblokkeerde IBAN rekening, is voor rekening van desbetreffend lid (€ 3,50 per storno).


Opmerkingen
 1. De contributies zijn, in lijn met de meerjarenbegroting (op enkele uitzonderingen na), verhoogd met ca. 2%. Daarbij zijn afrondingen toegepast;

 2. Genoemde leeftijden hebben als peildatum 1 oktober;

 3. De junioren eerstelijnstoeslag, juniorentoeslag overige selecties en opleidingsteams wordt geheven van alle spelers en speelsters van desbetreffend veldteam omdat het hele team dezelfde extra trainingsuren krijgt, zowel op het veld als in de zaal;

 4. Toeslag junioren eerstelijns, overige selecties en opleidingsteams: facturering zal meegaan in de factuur van de veldcontributie
 5. Entreegeld wordt eenmalig in rekening gebracht aan juniorleden die niet eerder lid zijn geweest van HMHC;

  • NB. Vanaf seizoen 2018-2019 geldt dat alleen voor nieuwe A-jeugd entreegeld niet meer van toepassing is.

   

 6. Bij bijzondere omstandigheden (zoals ernstige blessure, zwangerschap, etc.) kent HMHC het tarief 'speler half seizoen'. Alleen in overleg met de penningmeester kan deze regeling worden afgesproken;

 7. De aangepaste maximum contributie per gezin is € 1.470,-. Toeslagen voor eerstelijns, overige selectieteams, opleidingsteams, GOudhockey; 5x invallen voor GOudhockey/Trimhockey; Zaalcontributies en Entreegeld tellen voor de berekening gezinsmaximum niet mee. Een gezin is gedefinieerd als de bewoners (gezinsleden) van één adres;

 8. Factureringsschema 2019-2020 via ClubCollect is als volgt:

 9. Verwacht factureringschema 2019-2020
  Verstuurd per mail Uiterste betaaldatum
  Veldhockey contributie en overige lidmaatschappen 9 september 2019 22 september 2019
  1e en overige lijntoeslag 9 september 2019 22 september 2019
  Termijnbetalingen Veldhockey
  (indien lid daarvoor kiest, 4 termijnen)
  9 september 2019 22 sept/okt/nov/dec 2019
  Zaalhockey contributie (kan niet in termijnen) 9 december 2019 22 december 2019
 10. Bij grote overschrijding van de uiterste betaaldatum (dit is na circa twee maanden na aankondiging van het 1e bericht van ClubCollect tot mogelijkheid van betaling): volgen automatisch extra administratiekosten van € 50 per factuur. Tevens geldt dan schorsing d.w.z. uitsluiting voor het deelnemen aan wedstrijden en trainingen tot de contributie volledig is voldaan.
 11. Zolang de veldhockey contributie, afgezien van een evt. 4e termijn, niet volledig is voldaan kan niet worden deelgenomen aan het zaalhockey.
 12. Zolang de zaalhockey en/of veldhockey contributie niet volledig is voldaan, kan na de winterstop niet worden deelgenomen aan het veldhockey.